زنان و مردان کارگر
On the road again

برای آموختن باید زحمت کشید و پشتکار داشت . در غیر این صورت زمان از دست میرود و کاری صورت نمیگیرد....

 

درحاشیه كودتا در بولیوی

سرانجام پس از فشارهای امپریالیستی، تحریم اقتصادی، خرابكاریهای تروریستی، به­ویژه از سوی دستگاه جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رسانه­های مرتبط و بسیج بخشی از مردم فریبخورده و ناراضی .... به درخواست فرمانده ارتش بولیوی، مورالس رییس جمهور منتخب این كشور بعد از یک دهه قدرت سیاسی مجبور گشت به­خاطر پرهیز از درگیری خونین و كشته شدن احتمالی تعدادی ازمردم از پست ریاست جمهوری درحاشیه كودتا در بولیوی

سرانجام

سرانجام پس از فشارهای امپریالیستی، تحریم اقتصادی، خرابكاریهای تروریستی، به­ویژه از سوی دستگاه جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رسانه­های مرتبط و بسیج بخشی از مردم فریبخورده و ناراضی .... به درخواست فرمانده ارتش بولیوی، مورالس رییس جمهور منتخب این كشور بعد از یک دهه قدرت سیاسی مجبور گشت به­خاطر پرهیز از درگیری خونین و كشته شدن احتمالی تعدادی ازمردم از پست ریاست جمهوری استعفا دهد .

بازهم رستاخیزی سراسری و بازهم  مقاومت و جرات به مبارزه

صد سال مبارزه و مقاومت کارگران و فرودستان ، صد سال سرکوب و زندان وشکنجه اما و باز هم مبارزه‌ی گسترده‌تر . چنین است صحنه اجتماعی ایران در صد سال گذشته.

از رضا شاه که با کودتای سید ضیا  و اربابش انگلیس، تا از پسرش محمد رضا که با کودتای آمریکایی تخت و تاجش را حفظ کرد و تا دارودسته‌ی خمینی داعشی که دستگاه‌های امنیتی‌اش این روزها مسلحانه به جان توده‌های

 درحاشیه كودتا در بولیوی

سرانجام پس از فشارهای امپریالیستی، تحریم اقتصادی، خرابكاریهای تروریستی، به­ویژه از سوی دستگاه جاسوسی ایالات متحده آمریكا و رسانه­های مرتبط و بسیج بخشی از مردم فریبخورده و ناراضی .... به درخواست فرمانده ارتش بولیوی، مورالس رییس جمهور منتخب این كشور بعد از یک دهه قدرت سیاسی مجبور گشت به­خاطر پرهیز از درگیری خونین و كشته شدن احتمالی تعدادی

بازهم رستاخیزی سراسری و بازهم  مقاومت و جرات به مبارزه

صد سال مبارزه و مقاومت کارگران و فرودستان ، صد سال سرکوب و زندان وشکنجه اما و باز هم مبارزه‌ی گسترده‌تر . چنین است صحنه اجتماعی ایران در صد سال گذشته.

از رضا شاه که با کودتای سید ضیا  و اربابش انگلیس، تا از پسرش محمد رضا که با کودتای آمریکایی تخت و تاجش را حفظ کرد و تا دارودسته‌ی خمینی داعشی که

زنان و مردان کارگر و زحمتکش!

دوازدهمین مجمع حضوری نهادهای همبستگی درشهربرمن، آلمان (24- 25 ماه اوت 2019 ) درودهای فراوان خود را به شما عزیزان میفرستد.

اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی درایران حاکی از آن است که جامعه  در بحرانی ترین شرایط ممکن بسر میبرد، گرانی و تورم سرسام آور همراه با بیکاری و ورشکستگی اقتصادی عرصه زیستن را بر میلیونها انسان شریف و زحمتکش تنگ نموده است. شکاف طبقاتی هر روز بیشتر شده، اقلیتی معدود در حکومت و قدرت با چپاولگری و اختلاس و دزدی زندگی را

Go to top

موفقیت در تلاش و کوشش است